Το Minecraft Education STEM kit αποτελείται από μία σειρά δραστηριοτήτων, που βασίζονται στην μέθοδο Game Based Learning και υλοποιούνται μέσω του Minecraft Education και του MakeCode.
Με αυτόν τον τρόπο εισαγόμαστε στον κόσμο του προγραμματισμού, της μηχανικής,
της τεχνολογίας, των μαθηματικών και των επιστημών (STEM).

Έχοντας ως οδηγό το “Minecraft STEM Kit” μπορούμε εύκολα και γρήγορα να εξοικειωθούμε με τον κόσμο
του Minecraft Education.

Πιο συγκεκριμένα το “Minecraft STEM Kit” περιλαμβάνει:

Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό υλικό με STEM δραστηριότητες

Συνδρομή για 1 έτος στο Minecraft Education

Συνδρομή για 1 έτος στο Office 365 Academic Online

Οδηγός εργαστηρίου (Συνταγές & Παρασκευές)

Αυτοκόλλητα με Minecraft Ήρωες

Εκπαδευτικός οδηγός με Δραστηριότητες STEM & Προγραμματισμού για το Minecraft Education:

 • Κατασκευή γεφυρών
 • Κατασκευή βιώσιμων κατοικιών
 • Ποσό γρηγορά μπορείς να πας;
 • Εικονικά γλυπτά
 • Κλιματική δράση
 • Φτιάξε ένα παιχνίδι
 • Μαθήματα χημείας
 • Πόλη του κώδικα
 • Φτιάξε εάν δεντρόσπιτο
 • Πράκτορας σε διάσωση!
 • Σχεδίασε ένα όχημα
 • Χτίσε ένα κάστρο
 • Η μηχανή μου
 • Βιβλία κόμικς

εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε

Επιστήμη των υπολογιστών
Γλώσσα εντολών προγραμματισμού
Βελτίωση του κόσμου μέσω του Coding
Υλικοί πόροι και κατασκευές
Τρόποι δημιουργίας κτιρίων και αρχιτεκτονική
Αριθμητικά μοτίβα και αρχιτεκτονική
Κατασκευή μεγάλων έργων και γεφυρών
Περιβαλλοντική αγωγή

To Minecraft STEM Kit περιλαμβάνει

Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό υλικό με STEM δραστηριότητες

Συνδρομή στο Minecraft Education για 1 έτος

Συνδρομή στο Office 365 Academic Online για 1 έτος

Οδηγός εργαστηρίου (Συνταγές & Παρασκευές)

Αυτοκόλλητα με Minecraft Ήρωες

0

Εκπαίδευση STEM

Science - Technology - Engineering - Mathematics

Η εκπαίδευση STEM στοχεύει να συνδυάσει διαδικασίες επιστημονικής έρευνας και τεχνολογικού σχεδιασμού μέσω της μάθησης βάσει έργου που εστιάζει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών, της επίλυσης προβλημάτων, της λογικής συλλογιστικής, της τεχνικής, της επικοινωνίας, της συνεργασίας, της αυτοκατεύθυνσης και της δημιουργικότητας. Η μάθηση STEM δίνει στα παιδιά ευκαιρίες να διερευνήσουν μια ιδέα σε διαφορετικά πλαίσια και να συνδέσουν τη μάθηση μεταξύ των επιστημών. Η μάθηση με αυτόν τον τρόπο γίνεται πιο σχετική με τους μαθητές καθώς μπορούν να αντλήσουν μαθησιακά σημεία από τις δραστηριότητές τους σε διαφορετικούς κλάδους για να δημιουργήσουν νόημα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο